ÁSZF

Kérlek, figyelmesen olvasd el ezt a dokumentumot, mielőtt megrendeled a fotózást. Roppant hivatalos az egész, de arra szolgál, hogy semmilyen félreértés ne merülhessen fel: így mindketten pontosan tudjuk, mint vállalunk, és mik az együttműködésünk szabályai. 

A megrendelésed véglegesítésével kifejezetten elfogadod a lenti ÁSZF teljes tartalmát, amely maradéktalanul a közted, mint Megrendelő, és köztem, mint Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A megrendelői szerződés létrejöttével kijelented, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerted és magadra nézve kötelezőnek tartod, elfogadtad, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adataid kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint hozzájárultál.

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Nagyszűcs Péter ev. által üzemeltetett nagyszucspeter.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Jelen dokumentumban leírt rendelkezéseket és feltételeket mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató elfogadják, tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen ÁSZF-ben használt megnevezések:

Szolgáltató: Nagyszűcs Péter ev., aki a fényképészeti szolgáltatás teljesítését a megrendelés alapján elvégzi.
Megrendelő: az a személy, aki a fényképészeti szolgáltatást megrendeli és annak ellenértékét megtéríti.
Együttesen: a Felek.


Szolgáltató adatai

Neve: Nagyszűcs Péter ev.
Székhelye: 1182. Budapest, Batthyány Lajos utca 123..
E-mail címe: hello@nagyszucspeter.hu
Telefonszáma: +36 20 9951 906

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fényképészeti szolgáltatás teljesítését vállalja Megrendelő felé az előre írásban egyeztetett fotózási csomag szerint. Megrendelő, aki a fényképészeti szolgáltatást igénybe veszi, vállalja, hogy annak költségét megtéríti. A fényképészeti szolgáltatás lefoglalására a kívánt csomagár 50%-ának átutalásával van lehetőség az alábbi számlaszámra:

Nagyszűcs Péter  12100011-17797669 Gránit Bank.

A fotózási csomag fennmaradó ellenértékét a fotózás napjáig Szolgáltató részére történő átutalással vagy a fotózás helyszínén Szolgáltatónak készpénzben történő kiegyenlítésével lehet rendezni. Megrendelő és Szolgáltató egyaránt vállalja, hogy a fotózásra egyeztetett helyszínen és időben pontosan megjelenik.

A képek átadása

Szolgáltató vállalja, hogy a fotózást követő 72 órán belül az elkészült digitális, korrekciózott képeket válogatás céljából a nagyszucspeter.hu oldalon jelszóval védett felületre feltölti, ahol Megrendelőnek lehetősége van a megrendelni kívánt képeket utómunkára kiválogatni, majd a kiválogatott képeket Szolgáltatónak elküldeni. A válogatásra átadott képek még nem a végleges képek, ezért azokat nem megengedett letölteni, elmenteni, másolni, harmadik személynek átadni, vagy bármilyen felületen közzétenni semmilyen formában. 

A kiválogatott képeket Szolgáltató utómunkával tökéletesíti. Szolgáltató vállalja, hogy az elkészült digitális képeket a válogatás beérkezésétől számított 30 naptári napon belül elkészíti, és a nagyszucspeter.hu weboldalon, Megrendelő saját, jelszóval védett ügyfélgalérájában letöltésre elérhetővé teszi. 

Megrendelőnek a feltöltésről szóló értesítést követő 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy az elkészült képeket letöltse. Ez után a képek webes elérhetősége megszűnik.

Ha Megrendelő bármilyen okból később újra kéri a képek feltöltését, arra egy éven belül, 10.000.- forintos díj megfizetése ellenében van lehetősége.

A kiválogatásra feltöltött, majd az elkészült képek letölthetőségét is e-mailben jelzi Szolgáltató Megrendelő felé. Ebben az üzenetben szerepelnek az elérhetőségi linkek, illetve a jelszó is.

Nyers képeket Szolgáltató soha, semmilyen formában és kérésre nem ad át, Megrendelő kizárólag a válogatás során láthatja ezeket. Szolgáltató egy évig őrzi meg a nyers fotókat, Megrendelőnek ennyi ideig van lehetősége további utómunkázott képeket rendelni azokból.

Képek felhasználása

Mivel az elkészült képek Szolgáltató, mint fotográfus szellemi termékei, így az azokon való bármilyen utólagos változtatáshoz a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása szükséges. 

A Szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen ÁSZF keretében elkészült fotók szerzői- és tulajdonjoga a fotók szerzőjét, alkotóját illetik meg.

Megrendelő a megrendeléssel, a szerződés elfogadásával, aláírásával engedélyezi Szolgáltató számára a nyers fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíció készítés, optikai módosítás tevékenységeket mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak és a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest. 

A megrendeléssel Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a vele előzetesen egyeztett fotókat Szolgáltató a saját szolgáltatásának bemutatására, promócióként felhasználja a weboldalán, közösségi oldalakon vagy internetes portálokon. 

Portré csomagoknál a megállapodás szerinti díjazás ellenében Megrendelő a képekre privát felhasználási jogot szerez. Ez azt jelenti, hogy a retusált képeket saját közösségi (magánjellegű) profilján megoszthatja, vagy például korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíttethet a családtagjainak kizárólag magáncélra. A portré csomagban megrendelt fotókat semmilyen üzleti (kereskedelmi, PR, branding, marketing, promóciós, sajtó) célra nem lehet felhasználni.

Amennyiben Megrendelő a fotókat nyilvánosan megosztja, Szolgáltatót meg kell jelölnie rajta, mint alkotó fotós. Ez történhet a nagyszucspeter.hu webcím, vagy Szolgáltató adott közösségi platformon használt azonosítójának hiperlink alapú feltüntetésével.

Amennyiben Megrendelő a már elkészült privát felhasználási célú fotóit mégis üzleti célra szeretné felhasználni, azt előzőleg egy új írásbeli megállapodásban kell rögzíteni, mely tartalmazza a pontos üzleti célú felhasználás megjelenési helyét és gyakoriságát, illetve ennek a díjazását is.

Branding & Honlap, illetve a Social Media csomagok esetén üzleti célú felhasználási jogot szerez Megrendelő a fotókra. Eszerint a fotókat felhasználhatja a weboldalán, az online promóciós anyagaiban, PR-kampányaiban, nyomtatott sajtóban, illetve maximum 2 méter legnagyobb kiterjedésű eladáshelyi reklám (POS) anyagokban 1-1 példányban.

Az ennél nagyobb példányszámú, vagy nagyobb méretű felhasználás esetén – ide tartozik például, de nem kizárólag az óriásplakát, az építési háló, a molinó, illetve kiskereskedelmi lánc egységeiben plakátok, vagy hirdetőoszlopokon elhelyezett reklámanyag – Felek egy új írásbeli megállapodásban rögzítik a tervezett felhasználás megjelenési helyét és gyakoriságát, illetve ennek a díjazását is.

Amennyiben Megrendelő a fotók tulajdonjogára tart igényt, az minden esetben speciális feltételekkel, egyedi szerződés alapján történik.

Lemondási, módosítási feltételek

Lefoglalt időpont módosítása a fotózás időpontját megelőző 72 órán túl lehetséges. 72 órán belüli időpont módosítás esetén Megrendelő a megállapodott fotózási díj összegén túl +20%-ot köteles megtéríteni.

Ha a fotózás bérelt stúdióban történik, akkor 48 órán belüli időpont módosítás, vagy a fotózás Megrendelőnek felróható okból való meghiúsulása esetén Megrendelő köteles a stúdió bérleti díját az elmaradt alkalomra is megtéríteni.

Kivételt képez ez alól, ha a külső helyszínen történő fotózáshoz nem megfelelő az időjárás – ezt minden esetben Szolgáltató dönti el szakmai szempontok alapján.

Szolgáltatás elmaradása

Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg a fotózás, Szolgáltató az ésszerűen elvárható legkorábbi időpontban értesíti erről Megrendelőt, és javaslatot tesz a lehető leghamarabbi fotózásra. Amennyiben ez Megrendelő számára nem elfogadható, és nem tudnak megállapodni későbbi időpontban, abban az esetben Szolgáltató a befizetett előleget 8 napon belül visszatéríti.

Ha Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg a fotózás, lefoglalt időpont lemondása esetén, vagy ha Megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időpontban (vagy 30 percnél többet késik bármilyen okból), a már befizetett foglaló nem jár vissza és nem felhasználható egy esetleges későbbi megrendelés fogalójaként.

Ha bármilyen, a fotózást akadályozó tényező merül fel, a felek kötelesek azonnal értesíteni egymást minden ilyen körülményről.  

Egyéb rendelkezések

Az elkészült, utómunkázott digitális képeket Szolgáltató a fotózást követő 1 évig őrzi meg.

Az egyes fotózási csomagok díjai nem tartalmazzák a stúdió bérleti költségét. 

Ajándékkártya vásárlása esetén a kártya a vásárlást követő 6 hónapon belül használható fel. A kártya átruházható, más részére szabadon adományozható, azonban kizárólag a kártyán szereplő fotózási típusra használható fel.

Csomagokban szereplő mennyiségeken felül igényelt képek esetén az alábbi díjazás érvényes:

Portré csomagok esetén a csomagon felül igényelt képek darabára 3.500 Ft.

Branding & honlap fotózás csomag esetén a csomagon felül igényelt képek darabára 6.000 Ft.

A nagyszucspeter.hu weboldalon megjelenő bárminemű tartalom másolása, letöltése, más webhelyen történő megosztása, felhasználása a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos.

Szolgáltató fenntart minden jogot a szolgáltatásai minden elemére, a nagyszucspeter.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez.

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, ami a nagyszucspeter.hu weboldalon történő közzétételének napján válik hatályossá.

Jelen szabályzatban nem szereplő kérdések tekintetében a magyar jog mindenkor hatályos törvényei, rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: Budapest, 2020. 11. 11.

SIKERES BEKÜLDÉS